Sejm: “tarcza” 6.0 dla pilotów, przewodników i autokarów turystycznych

Posiedzenie sejmowej komisji w sprawie tarczy 6.0
Posiedzenie sejmowej komisji w sprawie tarczy 6.0

Komisja sejmowa zajęła się dziś poprawkami Senatu do projektu tzw. tarczy antykryzysowej 6.0. Odrzucono poprawki dodające do niej firmy turystyczne – wyjątek zrobiono dla firm autokarowych, pilotów i przewodników.

Komisja sejmowa przyjęła poprawkę nr 37, dodającą PKD 49.39.Z do „tarczy” 6.0 oraz poprawkę nr 59 dla PKD 79.90.A do „tarczy” 6.0. Nie wyraziła jednak zgody na rozszerzenie zakresu przewidzianej nowymi rozwiązaniami pomocy o pozostałe zaproponowane przez Senat kody PKD. Były to m.in. hotele, inne obiekty noclegowe, agenci turystyczni, pośrednicy turystyczni i agenci turystyczni.

“Mówimy i pracownikach turystyki. Ten sektor został zamknięty, zamrożony. Kurorty przestały funkcjonować. Apeluję, aby postojowe trafiło do całego sektora. Aby ta branża mogła przetrwać do wiosny, potrzebna jest pomoc” – apelował poseł KO Piotr Borys, gdy usłyszał, że poprawka odnosząca się do agentów turystycznych ma negatywną opinię rządu. Mimo to posłowie odrzucili tę i inne zmiany, których przyjęcie nie zostało uzgodnione ze stroną rządową.

“Była już tarcza turystyczna, był bon turystyczny, jest PFR. Rząd nie zapomniał o tej branży, będą jeszcze działania pomocowe” – skomentował Marek Niedużak, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

“Tarcza branżowa” 5.0 będzie uzupełniona

Tak jak pisaliśmy, już na wcześniejszym etapie prac sejmowych do „tarczy” 5.0 dodano trzymiesięczne postojowe i zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień dla organizatorów turystyki oraz trzymiesięczne postojowe dla hotelarzy (zwolnieni z ZUS zostali we wrześniu). Te zapisy nie były zagrożone, ponieważ nie ingerował w nie Senat, a Sejmie zgłoszone zostały przez PiS i wsparte przez stronę rządową.

Rzecznik MŚP w sprawie umów zlecenie

Podczas posiedzenia komisji rozmawiano też o innych aspektach rozwiązań pomocowych przewidzianych w „tarczy. Według analizy rzecznika MŚP zapis w ustawie nie obejmuje dopłaty do wynagrodzeń dla umów zlecenie. Odmiennego zdania był, jeszcze na etapie prac w Senacie, Marek Niedużak.

„Będziemy występowali do ministerstwa o potwierdzenie tej interpretacji. Mamy nadzieję, że ona się potwierdzi” – zapowiedział Adam Abramowicz.

„Apelujemy też o to, skoro mamy ograniczoną pulę środków, żeby zaostrzyć kryterium przyznania pomocy na podstawie spadku obrotów do 60 proc. Dzięki temu można by dołączyć kolejne PKD do „tarczy” i pomóc tym, którzy są w najgorszej sytuacji, czyli wszystkim branżom zamkniętym. Nie dzielmy Polaków, którzy są w takiej samej sytuacji, na tych, którzy mogą otrzymać pomoc i na tych, którzy nie mogą” – apelował Abramowicz, ubolewając, że ta koncepcja nie zyskała uznania senatorów.

Głos-widmo w sprawie kolejnej tarczy

W trakcie głosowania na sali obrad rozległ głos osoby, która brała zdalny udział w obradach, nie przedstawiła się i powiedziała, że jeszcze dziś o 21 Sejm będzie pracował nad kolejną wersją tarczy. Poseł Piotr Borys złożył wniosek formalny, aby ten ktoś – prawdopodobnie osoba z jednego z ministerstw – wyjaśniła, co zawiera nowa wersja ustawy i jak ma się do projektu, nad którym pracowała dziś komisja.

„Panie pośle, w jakim trybie ma być odpytywana niezidentyfikowana osoba, która zabrała głos na sali?” – dopytywał Marek Niedużak.

„Proszę Pana Niedużaka, przedstawiciela rządu, aby ustosunkował się do informacji, że dziś o 21 pojawi się kolejna wersja tarczy i wyjaśnił, co się w niej znajdzie. To jest ważne dla prac komisji i dla głosowania” – odparł Piotr Borys.

„To, co słyszeliśmy dowodzi tylko tego, że rząd nie kończy prac nad tarczą i że chce dalej pomagać przedsiębiorcom. O nowej ustawie dowie się Pan w odpowiednim czasie” – zakończyła tę wymianę zdań przewodnicząca komisji Urszula Rusecka. Wniosek posła Borysa nie został przyjęty.

Zaproponowane przez sejmową komisję poprawki muszą jeszcze zostać przegłosowane podczas posiedzenia na sali plenarnej. Ten punkt programu został wpisany do harmonogramu 9 grudnia.

Uchwalona przez Sejm ustawa trafi do podpisu do Prezydenta, wejdzie w życiu po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Senat przyjął szerszą pomoc dla branży turystycznej, strona rządowa przeciwna

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center