Zakaz lotów do Francji, „uwolnione” m.in. Albania i Malta. Nadal wolno latać czarterami

Paryż Francja
Paryż / fot. Chris Karidis on Unsplash

Obowiązuje już nowe rozporządzenie o zakazach w ruchu lotniczym. Na liście krajów, do których znikną bezpośrednie połączenia rejsowe z Polski pojawiła się Francja, zniknęły z niej m.in. Albania, Malta, Rumunia i Meksyk, pozostawiona została Hiszpania. Nie zmienił się przepis dotyczący lotów czarterowych – te nadal są dozwolone, niezależnie od kierunku podróży. Wprowadzono też jedną nową zasadę.

Nowe rozporządzenie obowiązujące od 15 września do 28 września aktualizuje listę krajów, do których nie wolno wykonywać rejsów bezpośrednich z Polski. Obowiązuje nadal zasada wprowadzona poprzednim rozporządzeniem – zakaz nie dotyczy lotów wyczarterowanych przed wejściem w życie obowiązującego aktu prawnego.

Wprowadzono też jeden nowy warunek dopuszczenia ruchu powietrznego do krajów, które znalazły się na liście. Będzie można latać tam, gdzie na pokład samolotu wpuszczani są wyłącznie pasażerowie testowani na SARS-COV2 i wykazujący negatywny wynik tej diagnostyki.

Na liście krajów objętych zakazem lotów pojawiła się Francja. Nic nie zmieniło się w stosunku do Hiszpanii, dopuszczono za to ruch lotniczy do Albanii, Armenii, Dominikany, Ekwadoru, Indii, Kosowa, Meksyku, Malty, RPA i Rumunii.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym brzmi następująco:

„§ 1. 1. Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium:

1) Belize;
2) Bośni i Hercegowiny;
3) Czarnogóry;
4) Federacyjnej Republiki Brazylii;
5) Królestwa Bahrajnu;
6) Królestwa Hiszpanii;
7) Państwa Izrael;
8) Państwa Katar;
9) Państwa Kuwejt;
10) Państwa Libia;
11) Republiki Argentyńskiej;
12) Republiki Chile;
13) Republiki Francuskiej;
14) Republiki Gwatemali;
15) Republiki Hondurasu;
16) Republiki Iraku;
17) Republiki Kolumbii;
18) Republiki Kostaryki;
19) Republiki Libańskiej;
20) Republiki Malediwów;
21) Republiki Mołdawii;
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1587
22) Republiki Namibii;
23) Republiki Panamy;
24) Republiki Paragwaju;
25) Republiki Peru;
26) Republiki Surinamu;
27) Republiki Zielonego Przylądka;
28) Stanów Zjednoczonych Ameryki;
29) Wielonarodowego Państwa Boliwia;
30) Wspólnoty Bahamów.

2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

1) na zlecenie albo za zgodą Prezesa Rady Ministrów;
2) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
3) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
4) wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;
5) z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych ogłasza w dzienniku urzędowym tego ministra, w drodze obwieszczenia, wykaz państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 5.
§ 2. Rozporządzenie traci moc z dniem 29 września 2020 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 2020 r.”

Ostateczne rozporządzenie o zakazie lotów nie obejmuje czarterów

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center