Zachodniopomorska ROT w prawnym niebycie

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
www.zrot.pl

Sąd Rejonowy w Szczecinie odrzucił na początku grudnia ubiegłego roku wniosek Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej o wpisanie nowego składu zarządu do KRS. Oznacza to, że formalnie prezesem nadal jest Marek Migdal, i pod znakiem zapytania stoi ważność uchwał przyjętych przez nowy zarząd.

W styczniu tego roku również do Sądu Rejonowego w Szczecinie wpłynęło pismo z Ministerstwa Rozwoju, które jest organem sprawującym nadzór nad ZROT. Resort wnioskuje o uchylenie dwóch uchwał Walnego Zebrania Członków Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z kwietnia 2019 roku, w tym uchwały w sprawie odwołania członków zarządu ZROT. Ministerstwo uważa oba dokumenty za niezgodne ze statutem ZROT.

Walne niezgodne ze statutem?

Przypomnijmy, że 16 kwietnia 2019 roku, podczas Walnego Zebrania Członków Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, odwołano dotychczasowy zarząd, z prezesem Markiem Migdalem na czele. Nowym prezesem został Damian Greś, dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Jak się dowiadujemy, przy wyborach nowego zarządu popełniono błędy proceduralne, które mogą być podstawą do ich podważenia. Z tego też względu dokumentacja walnego zgromadzenia nie została przyjęta przez KRS.

Z pisma wysłanego przez Ministerstwo Rozwoju dowiadujemy się m.in. że „szczególne zastrzeżenie budzi fakt zmiany porządku obrad Walnego Zebrania z dnia 16 kwietnia 2019 roku, polegający na zmianie brzmienia pkt 14, który pierwotnie brzmiał „Informacja o rezygnacji członków zarządu ZROT”, a otrzymał brzmienie „Odwołanie członków zarządu ZROT”…

I dalej:

„… zasadnym jest przyjęcie, że członkowie Walnego Zabranianie zostali właściwie poinformowani o mającej istotne znaczenie dla ZROT zmianie (odwołanie zarządu), która miała zostać dokonana podczas zebrania w dniu 16 kwietnia 2019 roku. Z pierwszej wersji tego punktu wynika, że planowano przyjąć informację o rezygnacji niektórych osób z pełnienia funkcji członków zarządu ZROT, którzy rezygnują z niej dobrowolnie. Druga wersja tego punktu sugeruje natomiast, że nastąpi usunięcie dotychczasowych członków zarządu ZROT i nie jest to związane z ich wyborem i decyzją i rezygnacji…”

Odwołanie zarządu na jakiej podstawie?

Resort zwraca uwagę również, że w uchwale odwołującej zarząd nie podano dokładnej podstawy prawnej ze Statutu, która pozwalałby na odwołanie członków zarządu ZROT.

Jeśli Sąd Rejonowy przychyli się do wniosku Ministerstwa Rozwoju, to okaże się, że zarząd ZROT działa od prawie roku nielegalnie, w związku z tym wszystkie jego decyzje podejmowane w tym czasie prawdopodobnie będą musiały być anulowane.

Na razie w KRS wciąż widnieje stary skład zarządu (Marek Migdal jako jego prezes), a być może dojdzie do unieważnienia uchwały o odwołaniu tegoż zarządu. Prawdopodobnie konieczne będzie zwołanie kolejnego Walnego Zebrania Członków Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, kolejnych wyborów, uchwał.

Dalszy los uchwał ZROT

Obecnie nie jest jasna sytuacja formalno-prawna organizacji, może wpłynąć na jej bieżącą działalność. Niezręczność dotyczy chociażby wydatkowania środków i zatwierdzania projektów. W ubiegłym roku ZROT zorganizowała m.in. Konkurs na wsparcie wydawnictw promocyjnych o tematyce turystycznej w roku 2019. Łączna pula środków przeznaczonych na ten konkurs wyniosła 26 tys. zł. Organizacja wystawiała się na targach, obejmowała patronatem imprezy turystyczne, opłacała swoich pracowników. Wszystkie decyzje w tych sprawach są – z formalnego punktu widzenia – do podważenia.

„Uchwały moim zdaniem są ważne, nie zostały uchylone, zarząd nie podjął takiej decyzji. Ciężko przewidzieć, co postanowi sąd, nie będę się do tego odnosił. Nie zakładamy takiego scenariusza, że sąd nie przychyli się do naszego wniosku” – mówi poproszony o komentarz dyrektor biura ZROT Artur Pomianowski. „Walne zgromadzenie członków i tak musi się odbyć w tym półroczu, ono jest umocowane, by potwierdzić ustalenia poprzedniego walnego zgromadzenia i rozwiązać wszystkie wątpliwości, które narosły wokół tej sytuacji” – dodaje.

Adam Gąsior

Redaktor naczelny portalu branżowego WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center