Wyciągi i kolejki mogą działać, stoki narciarskie zamknięte

PKL
Kolejka na Kasprowy Wierch

Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające ograniczenia na czas epidemii dopuszcza działalność wyciągów i kolejek linkowych, jednak zamykają stoki narciarskie. Oba rodzaje infrastruktury objęte są innymi kodami PKD.

Powstałe wokół stoków narciarskich zamieszanie wynika z faktu, że stoki narciarskie i wyciągi narciarskie są sklasyfikowane pod innymi kodami PKD. Opublikowane 21 grudnia rozporządzenie Rady Ministrów wprowadza zakaz korzystania ze stoków, zezwala jednak na działalność wyciągów i kolejek linowych.

Wjechać – tak, zjechać – nie

PKD 93.29.B obejmuje m.in. obsługę stoków narciarskich, zaś PKD 49.39.Z – działalność związaną z funkcjonowaniem kolejek linowych naziemnych i nadziemnych oraz wyciągów narciarskich.

Ta pierwsza objęta jest zakazem, ta druga – nie.

Jak czytamy w Rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

„19. Do dnia 17 stycznia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z), pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B).”

Nie znajdujemy jednak zapisu, który odnosiłby się do PKD 49.39.Z, które obejmuje różne rodzaje transportu lądowego, np. autokarowy, ale również kolejki linowe i wyciągi narciarskie. Te mogą zatem działać, np. wożąc turystów pieszych.

O braku zakazu działalności wyciągów napisał na Facebooku prawnik Piotr Schramm:

Od 28 grudnia kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski. Szczepieni i ozdrowieńcy zwolnieni