WTTC: turystyka w Wielkiej Brytanii na drodze do ożywienia w 2022 roku

fot. Benjamin Davies / unsplash

Nowe dane Światowej Rady ds. Podróży i Turystyki (WTTC) pokazują, że sektor turystyczny w Wielkiej Brytanii się odradza. Światowa organizacja ostrzega przed niepotrzebnymi ograniczeniami w podróżowaniu, które szkodzą turystyce i podróży i szerzej pojętej gospodarce.

Oczekuje się, że w tym roku branża turystyczna wniesie do gospodarki 192 miliardy funtów, choć jest to wciąż o jedną piątą mniej niż przed pandemią.

Według najnowszych badań, może to również oznaczać wzrost zatrudnienia w tym sektorze o 1,7 procent w stosunku do poziomu sprzed pandemii, co spowoduje, że do końca roku w turystyce zatrudnionych będzie około 4,3 miliona osób, czyli o 70 000 więcej niż w 2019 roku.

Podróże otwierają się na całym świecie. Jeśli Wielka Brytania ma zamiar zacząć naprawiać swoją gospodarkę, musi utrzymać otwarte granice. Szacujemy, że do końca bieżącego roku wkład w gospodarkę narodową może wynieść 192 miliardy funtów. Chociaż Wielka Brytania była jednym z najbardziej poszkodowanych krajów pod względem udziału sektora w PKB, przyszłość rysuje się pozytywnie  – powiedziała Julia Simpson, dyrektor generalny WTTC.

Badania WTTC pokazują, że w miarę jak świat zaczyna wychodzić z pandemii, wkład sektora zarówno w globalną gospodarkę, jak i zatrudnienie może osiągnąć w tym roku poziom niemal sprzed pandemii.

Prognozuje się, że wkład globalnej turystyki w gospodarkę światową może osiągnąć w tym roku 8,6 biliona dolarów, czyli zaledwie 6,4 procent w stosunku do poziomu sprzed pandemii.

WTTC: codziennie milion osób traci pracę w turystyce