Współpraca Polskiej Organizacji Turystycznej i PKP Intercity

AG

Na stronie POT będzie można zarezerwować bilety kolejowe, w pociągać znaleźć materiały promujące wypoczynek w Polsce – to tylko przykłady przyszłej współpracy promocyjnej Polskiej Organizacji Turystycznej i PKP Intercity. Porozumienie w zakresie promocji polskiej turystyki podpisali Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity S.A. i Bartłomiej Walas, p.o. prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Bartłomiej Walas.

Wspólnym celem jest wsparcie rozwoju usług turystycznych i polskiego transportu kolejowego.

Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity, powiedział: “Podpisując porozumienie z POT chcemy szerzej wyjść do klienta i przedstawić, jakie dajemy możliwości podróżowania pociągami. Jeździmy do najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejscowości kraju. Chcemy pozyskać nowych klientów, tych, którzy zarezerwują bilety na stronie POT. Chcielibyśmy, by jak najwięcej ludzi podróżowało naszymi pociągami. Według naszych badań, ok 10 proc. klientów PKP Intercity podróżuje w celach turystycznych. Jest na rynku wielki potencjał i chcielibyśmy, by w celach turystycznych podróżowało dwa razy więcej osób.”

Bartłomiej Walas, p.o. prezesa POT, dodał: “Ciągle poszukujemy nowych partnerów, aby wykorzystać ich możliwości do promocji Polski. PKP Intecrity ze swoimi nowymi pociągami, z Pendolino budzi zaufanie i daje przekaz o Polsce, jako o nowoczesnym kraju. Porozumienie ma charakter intencyjny i nad szczegółami będziemy pracować, ale już powiedzieć, że na stronie www.polska.travel , która obecnie istnieje w 22 wersjach językowych, działać będzie silnik rejestracyjny PKP Intecity. Z naszych badań wynika, że w niektórych krajach klienci linii kolejowych jeżdżący w celach turystycznych stanowią nawet 20 proc., więc rzeczywiście potencjał jest. Będziemy z PKP Intercity współpracować przy organizacji wydarzeń w miastach, do których jeżdżą pociągi przewoźnika. Chcielibyśmy nowoczesnymi pociągami wozić dziennikarzy zagranicznych podczas study pressów. Chcemy także wykorzystać składy jeżdżące na trasach międzynarodowych (np. Do Budapesztu czy Wilna) do promocji turystycznej Polski. Pól do działania jest wiele.”

Pociągi PKP Intercity przewiozły w styczniu 2017 roku ponad 3 mln pasażerów, o 18 proc. więcej niż w pierwszym miesiącu 2016 roku (ok. 2,5 mln pasażerów).