Wrocław pomaga przedsiębiorcom – zawieszenie płatności czynszu, podatku od nieruchomości

Most prowadzący na Ostrów Tumski we Wrocławiu
Nocy widok na Ostrów Tumski we Wrocławiu/fot. archiwum VisitWroclaw

Z Wrocławskiego Pakietu Pomocowego mogą korzystać m.in. mogą m.in. właściciele restauracji, kawiarń, hotelów, ośrodków kulturalnych czy salonów kosmetycznych, właściciele księgarń, sklepów z odzieżą, salonów obuwniczych czy sklepów ze sprzętem gospodarstwa domowego.

Pakiet umożliwia:

• odroczenie terminów płatności za lokale komunalne, podatek od nieruchomości czy dzierżawę terenu
• rozłożenie płatności na raty (czynsze, podatki od nieruchomości, dzierżawy)
• ewentualne umorzenie odsetek od tych kwot

Ze wsparcia może skorzystać przedsiębiorcy, których działalność zostały dotknięte konsekwencjami epidemii.
Trzeba jednak złożyć odpowiednie dokumenty. Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP lub drogą mailową: [email protected], jak również w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego.

Podstawowe wymagane dokumenty:

• Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.
• Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
• Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów).
• Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.
• Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) – stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym (jak np. użytkowanie wieczyste, dzierżawa, czynsz).

Cytowany na stronie www.wroclaw.pl, Marcin Urban, skarbnik Wrocławia, powiedział: Zdajemy sobie sprawę, że w związku z epidemią wielu przedsiębiorców jest w bardzo trudnej sytuacji. Nagle przestali osiągać przychody ze sprzedaży. Chcielibyśmy, aby przynajmniej nie musieli martwić się zobowiązaniami wobec miasta, zarówno prawnymi jak i cywilno-prawnymi. Chodzi m.in. o podatki wobec miasta, przede wszystkim o podatek od nieruchomości, środków transportowych oraz czynsz za lokal użytkowy, czy dzierżawę terenu od miasta. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach bierzemy pod uwagę możliwość umorzenia powstałych zaległości.”