Wielkopolskie Zdroje – nowa LOT w Wielkopolsce

fot. archiwum WZLOT

23 grudnia 2021 roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Wielkopolskie Zdroje Lokalna Organizacja Turystyczna WZLOT w Złotowie. Organizacja ta zrzesza wójtów i burmistrzów pięciu gmin z powiatu złotowskiego: Krajenki, Jastrowia, Zakrzewa, Lipki, gminy wiejskiej Złotów oraz gminy miejskiej.

Nowa lokalna organizacja turystyczna pozwoli lepiej wykorzystać potencjał turystyczny północnej Wielkopolski oraz rozwijać budowaną od kilku lat markę “Złotów – Wielkopolskie Zdroje”.

Przed rozpoczęciem zebrania Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit i Wójt Gminy Złotów Piotr Lach złożyli na ręce przedstawicieli Złotowskiego Korpusu Ekspedycyjnego: Piotra Witeckiego i Wojciecha Kuśmierka podziękowania za realizację projektu “Szlak nas trafił”. Następnie zaproszeni goście podpisali Listę Członków Założycieli Stowarzyszenia i wspólnie podjęli uchwały m.in. w sprawie powołania Stowarzyszenia.

Główne cele Stowarzyszenia WZLOT:

• kreowanie i upowszechnianie wizerunku regionu jako atrakcyjnego turystycznie
• stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z samorządem
• działanie na rzecz rozwoju turystyki, zwiększania liczby turystów odwiedzających region i wzrostu wpływów z turystyki w regionie
• działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej regionu oraz tworzenia systemu informacji turystycznej
• pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki w regionie
• działanie na rzecz ochrony dóbr kultury, upowszechniania dziedzictwa kulturowego i historii regionu
• ochrona przyrody, krajobrazu kulturowego i upowszechnianie wiedzy przyrodniczej
• zwiększanie dostępności oferty turystycznej i kulturalnej regionu dla osób niepełnosprawnych i seniorów
• ochrona i promocja zdrowia przez turystykę
• promocja i organizacja wolontariatu.