Wielkopolska w międzynarodowym projekcie Be.Cultur

Muzeum Pierwszych Piastów w Grzybowie/fot. archiwum WOT

Wielkopolska Organizacja Turystyczna została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie Be.CULTOUR realizowanego w ramach unijnego programu Horyzont 2020. WOT zamierza w ten sposób dalej rozwijać Szlak Piastowski.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna jest wśród 16 przedstawicieli zaangażowanych w przyszłość turystyki kulturowej i będzie miała możliwość współpracy z 6 regionami pilotażowymi (Aragonia, Larnaka, Basilicata, Västra Götaland, Vojvodina i obszar transgraniczny między północno-wschodnią Rumunią a Mołdawią) i skorzystania z pełni finansowanego programu partnerskiego uczenia się w latach 2022 i 2023. Udział w projekcie jest efektem wspólnych działań WOT i biura Wielkopolski w Brukseli.

Projekt ma na celu współtworzenie i testowanie zrównoważonych, skoncentrowanych na człowieku innowacji w turystyce kulturowej o obiegu zamkniętym poprzez oparte na współpracy metodologie i ulepszone strategie inwestycyjne.

Działania obejmą wywiady, regularne rozmowy społecznościowe, dostosowane seminaria internetowe i laboratoria uczenia się offline, co umożliwi ścisłą współpracę z ekspertami, partnerami i zainteresowanymi stronami ekosystemu innowacji z całej Europy w celu wymiany pomysłów, praktyk i wyzwań związanych ze zrównoważoną turystyką kulturową.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna chce aktywnie angażować się w prace, promując Szlak Piastowski jako zasób dziedzictwa, który powinien znaleźć się w centrum inicjatyw podejmowanych w trakcie realizacji projektu.

Premiera folderu o kempingach i biwakach Wielkopolski