Wiedeńskie lotnisko będzie nowocześniejsze

© Bohmann / PID

Wyższa jakość obsługi pasażerów i lepsza dochodowość – lotnisko w Wiedniu, Vienna International Airport – zaprezentowało projekt rozbudowy i rozwoju terminali na najbliższe lata. Wiedeńskie lotnisko kontynuuje swoją strategię jakości i stawia przy najbliższych planach rozwoju na lepszy komfort dla pasażerów, dodatkową ofertę gastronomiczno-handlową oraz stworzenie obszaru bezpieczeństwa przy jednoczesnym wzroście rentowności i dochodowości. W tym celu istniejące obiekty – pirs wschodni i terminal 2 – zostaną zmodernizowane i wzbogacone o nowe funkcje jak np. centralna kontrola bezpieczeństwa dla gates B, C i D oraz dodatkowa powierzchnia handlowo-usługowa, ok. 10.000 m². Po stronie południowej terminala 3 wybudowany zostanie nowy budynek, który ma zapewnić lepsze połączenie terminala 2 z terminalem 3 oraz również stworzyć dodatkową powierzchnię dla oczekujących pasażerów, usług, handlu, gastronomii.
Projekt rozbudowy i przebudowy wiedeńskigo lotniska ma być realizowany stopniowo do 2023 r. Górną granicę kosztów inwestycji oszacowano na poziomie 500 mln EUR.