Więcej ulg na ZUS i kredyty z BGK – będą poprawki do tarczy antykryzysowej

poprawki do tarczy antykryzysowej
konferencja Jadwigi Emilewicz fot. Twitter

Ulga 50 proc. składki na ZUS dla firm do 49 pracowników, kredyty z BKG i przymusowe urlopy. Poprawki do tarczy antykryzysowej przedstawiła podczas konferencji prasowej minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dziś projektem rządowym ma zająć się Sejm.

Konferencja prasowa minister rozwoju poświęcona była „korekcie” tarczy antykryzysowej, czyli zmianom, które zostaną do niej wprowadzone jeszcze przed zapowiadają wersją 2.0. Zapowiadane zmiany dotyczą składek na ZUS, poprawie płynności finansowej firm oraz modyfikacji w prawie pracy – o które postulują związki pracodawców.

Ulgi ZUS nie tylko dla mikroprzedsiębiorców

Z zapowiedzi wynika, że ze składek na ZUS będą zwolnione nie tylko mikroprzedsiębiorstwa, ale również firmy zatrudniające do 49 pracowników. Z tym że ulga ma wynieść 50 proc., a nie 100 proc. jak w przypadku firm zatrudniających do 9 pracowników.


„Będzie ona udzielana na podstawie prostego oświadczenia, opracowanego przez ZUS – powiedziała. Dodała również, że chciałaby, aby te zasady obowiązywały jeszcze przed świętami” – zapowiedziała minister rozwoju.

Poprawki do tarczy na wniosek pracodawców

Jedna z planowanych przez rząd poprawek ma dać firmom możliwość starania się o kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego. W tym celu ma zostać utworzony fundusz wsparcia płynnościowego. Wartość udzielanego kredytu ma nie przekraczać 250 mln zł.

W projekcie ma się również znaleźć zapis umożliwiający pracodawcom wysłanie pracowników na przymusowe urlopy wypoczynkowe na okres 14 dni. Chodzi o urlopy tegoroczne, z bieżącej puli (nie zaległe).

Przewidziano też rozszerzenie “postojowego” dla osób pracujących na umowach cywilnoprawnych. Będą mogły one otrzymać pomoc przez trzy miesiące. Do “tarczy antykryzysowej” dodano art 15zua, zgodnie z którym świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, nie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu. Warunkiem przyznania kolejnych wypłat będzie “wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku, o którym mowa w art. 15zs, nie uległa poprawie.”

Rząd ocenia koszt tych poprawek na 11 mld zł.

„Jeżeli Senat będzie pracował równie szybko, to te działania mogą wejść w życie przed świętami Wielkiej Nocy” – zapowiedziała Jadwiga Emilewicz.