Węgierski MSZ – u nas jest bezpiecznie

AG

Turyści odwiedzający Węgry nie maja się czego obawiać w związku z sytuacją przebywających w tym kraju uchodźców. Węgierskie ministerstwo spraw zagranicznych wydało oświadczenie, w którym odnosi się do kwestii bezpieczeństwa, podnoszonej w ostatnich dniach przez media w związku z uchodźcami przebywającymi na terenie tego kraju. Oto treśc oświadczenia:

„Na terenie Węgier bezpieczeństwo osób oraz własności pozostaje na tym samym wysokim poziomie, co w latach ubiegłych. Wbrew przekonaniom utrwalanym przez nagłówki pojawiające się w mediach, obecność uchodźców na terenie Węgier nie ma żadnego wpływu na codzienne życie obywateli kraju i przebywających na jego terenie turystów. Trudności, które mogły powstać na skutek nieporozumień czy błędnej komunikacji nie mają żadnego wpływu na atrakcyjność Budapesztu jako kierunku turystycznego, czy na poziom bezpieczeństwa bądź jakość usług.
Węgierski rząd podejmuje działania zgodne z prawem unijnym. Uchodźcy, którzy współpracują, rejestrując się i szukając pomocy w oficjalnych centrach otrzymują stosowną opiekę i aprowizację. Rząd Węgier dokłada też wszelkich starań, aby wizerunek kraju, który kreowany jest na świecie, był odzwierciedleniem rzeczywistej sytuacji.”