W lutym najbardziej podrożały tanie hotele

materiały prasowe

W lutym średnia cena noclegu w hotalach w Polsce wyniosła 235,35 zł, i była o 2,23 proc. wyższa niż rok wcześniej.

W lutym w największym stopniu podrożały noclegi w obiektach nieskategoryzowanych (wzrost o 2,84 proc. do poziomu 186,96 zł), oraz w hotelach o standardzie 1* (wzrost o 2,77 proc. do poziomu 166,65 zł).

Średnia cena pokojonocy wzrosła we wszystkich typach obiektów. Najmniejszy wzrost odnotowano w przypadku hoteli 2* (wzrost o 0,53 proc. do poziomu 196,05 zł).

Luty był kolejnym miesiącem, w którym zaobserwowano znaczny spadek udziału hoteli 3* w łącznej liczbie rezerwacji. W analizowanym okresie udział ten wyniósł 48,11 proc. i był o 2,12 p.p. niższy niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Spośród obiektów hotelowych swój udział w rynku rezerwacji powiększyły jedynie najdroższe obiekty o standardzie 4* (udział na poziomie 23,42 proc., wzrost o 1,20 p.p.) oraz hotele 5* (udział na poziomie 2,19 proc., wzrost o 0,48 p.p.). Największy wzrost udziału w rynku uzyskały obiekty nieskategoryzowane – w lutym wybrało je 14,62 proc. klientów, co oznacza wzrost w ujęciu r/r o 1,93 p.p.

W lutym br. największa liczba rezerwacji przypadła na hotele w Warszawie, których udział w łącznej liczbie rezerwacji wyniósł 25,9 proc. (wzrost o 2,14 p.p. r/r). Drugim co do popularności miastem był Wrocław (udział na poziomie 7,6 proc., spadek r/r o 0,20 p.p.), a trzecim Poznań (udział na poziomie 5 proc., spadek w ujęciu r/r o 0,33 p.p.).

Klienci Hotele.pl rezerwowali hotele średnio na 7 dni przed planowaną datą przybycia do hotelu, tj. o 0,24 dnia później niż w analogicznym miesiącu w roku ubiegłym.