Urzędy miejskie i LOT-y największych miast podpisały deklarację współpracy „Wspólnie dla turystyki”.

fot. archiwum Urzędu Miejskiego Wrocławia

Wydział Promocji Miasta i Turystyki UM Wrocławia we współpracy z Unią Metropolii Polskich oraz Convention Bureau – Wrocław ponownie zaprosili do stolicy Dolnego Śląska przedstawicieli samorządów, odpowiadających za promocję turystyczną w swoich miastach. Do uczestnictwa w drugiej edycji spotkania „Wspólnie i osobno” zaproszono również przedstawicieli lokalnych organizacji turystycznych.

9 czerwca uczestnicy podpisali deklarację „Wspólnie dla turystyki”. To dokument, który wskazuje w jakich obszarach przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego największych polskich miast oraz lokalne organizacje turystyczne mogą pogłębić dotychczasową współpracę.

Sergiusz Kmiecik, przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, powiedział: „Bardzo cieszę się, że możemy gościć we Wrocławiu ekspertów od turystyki największych polskich miast. Spotkanie nosi tytuł wspólnie i osobno, ale atmosfera, jaka tutaj panuje, zdecydowanie przechyla szalę na wspólnie. I my tak właśnie myślimy we Wrocławiu.”

Piotr Polak, koordynator komisji Unii Metropolii Polskich, dodał: „Skutki pandemii oraz sytuacja wojenna w Ukrainie dokonują ogromnego spustoszenia we wszystkich gałęziach gospodarki, szczególnie w branży turystycznej. Spotkanie pozwala nam przedyskutować i rozwiązywać bieżące problemy w naszych miastach. Dobrze, że ta inicjatywa na stałe wpisała się w kalendarze osób zajmujących się turystyką miast”

Odczytano również list Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, który objął wydarzenie patronatem.

Konrad Guldon, dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie, odniósł się do rynku niemieckiego i perspektyw niemieckiego turysty wobec atrakcyjności turystycznej Polski. Część warsztatowa spotkania poświęcona była głównie tematowi wspólnych badań turystycznych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Krakowa, Poznania, Gdańska, Łodzi, Warszawy, Lublina, Bydgoszczy, Rzeszowa, Opola i Wrocławia.