Urzędy miejskie i LOT-y największych miast podpisały deklarację współpracy „Wspólnie dla turystyki”.

Wydział Promocji Miasta i Turystyki UM Wrocławia we współpracy z Unią Metropolii Polskich oraz…