ULC podaje limity połączań z Warszawy od 1 maja. Modlinowi przysługuje 12 rejsów dziennie

Urząd Lotnictwa Cywilnego wysłał do mediów komunikat, w którym objaśnia, jakie zasady dotyczące ruchu lotniczego mają obowiązywać od 1 maja na warszawskich lotniskach – Chopina i w Modlinie. Komunikat daje do zrozumienia, że rząd jest gotów wcielić w życie rozporządzenia ograniczające liczbę lotów i godziny funkcjonowania portów lotniczych obsługujących stolicę Polski.

“W związku z tym, że w czasie przewidywanej pracy lotnisk (od 9.30 do 17.00) w ciągu godziny może się odbyć do 24 operacji lotniczych (start i lądowanie), to dziennie będzie można zrealizować do 180 operacji lotniczych” – czytamy w komunikacie ULC.

Jak wylicza ULC, po wykorzystaniu liczby operacji na kierunkach wymienionych w rozporządzeniu, dostępnych do dalszego wykorzystania powinno zostać do 116 czasów na starty albo lądowania (slotów).

“Mając na uwadze zachowanie zasady proporcjonalności i niedyskryminacji oraz dotychczasowy stosunek liczby operacji wykonanych na lotnisku w Modlinie do liczby operacji wykonanych w TMA Warszawa w latach 2019-2021, lotnisko otrzyma możliwość wykorzystania 10 proc. dostępnej puli wolnych operacji. Oznacza to możliwość wykonania z lotniska w Modlinie do 12 operacji lądowania albo startu, dziennie” – komunikuje ULC.

“W przypadku lotniska Chopina w Warszawie po wykorzystaniu slotów na priorytetowe operacje określone w rozporządzeniu, powinna istnieć możliwość realizacji do 104 operacji lotniczych dziennie. Przydział slotów na te operacje będzie dokonywany przez niezależnego koordynatora Lotniska Chopina w Warszawie, który będzie działać w szczególności na podstawie przepisów rozporządzenia unijnego nr 95/93. Koordynator jest organem niezależnym od zarządzającego portem lotniczym, przewoźników lotniczych, władz państwa oraz służb żeglugi powietrznej. Aktualnie koordynatorem Lotniska Chopina w Warszawie jest Airport Coordination Limited. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r. i obowiązuje do 31 maja 2022 r” – informuje urząd.

Komunikat do mediów został rozesłany w trakcie wznowionej rozmowy związku kontrolerów z PAŻP.

„Ogromny cios w cały sektor lotniczy w Europie” Branża nie wierzy, że to się dzieje naprawdę