Turystyka na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Krakowie

Drugiego dnia IX Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie, który odbędzie się w dniach 14-15 listopada w Krakowskim Centrum Kongresowym ICE, Krakowska Izba Turystyki przygotowała panel poświęcony nagrodom i certyfikatom funkcjonującym w branży turystycznej.

Podczas panelu zostanie poruszony temat promocji i wiarygodności instytucji certyfikujących i przyznających nagrody oraz ich beneficjentów.

Rafał Marek, prezes Krakowskiej Izby Turystyki, podkreślił: „Mając na uwadze zmiany trendów, tym samym zwiększenie konkurencyjności, zwiększa się rola rekomendacji udzielanych przez instytucje zaufania publicznego. Uwiarygodniają one działalność i jakość oferowanych usług na rynku turystycznym i poświadczają standardy stosowane przez firmy działające w branży turystycznej.

Należy pamiętać, że podczas zakupu usług turystycznych konsumenci nabywają wirtualny jeszcze, niepowtarzalny produkt, który jest tworzony, kreowany specjalnie dla nich, tym samym niezwykle ważnym elementem jest stymulowanie poczucia bezpieczeństwa m.in. dzięki dodatkowym rekomendacją, które uwiarygodniają stosowane standardy, w momencie podejmowania decyzji zakupowych u konsumentów, co przekłada się na wybór usługodawcy, który będzie obsługiwał w całości lub w części planowaną podróż.
Tutaj zachodzi pytanie: jeżeli turysta otrzyma poczucie (udokumentowanej) jakości, czy może mieć to wpływ na cenę końcową oferowanych usług, czy to się opłaca?”

Panel “Wyróżnij się albo zgiń” nagrody, wyróżnienia, certyfikaty w turystyce.

Wtorek, 15 listopad, godz. 11:00
Sal nr 3

Panel będzie moderował Rafał Marek, prezes zarządu Krakowskiej Izby Turystyki a udział w nim wezmą:

• Zuzanna Długosz – regionalistka, praktyk turystyki, przewodnik
beskidzki, twórca i właściciel marki „Baba z gór”,
• Krzysztof Jędrocha – Izba Gospodarcza
Hotelarstwa Polskiego,
• Radosław Kociumbas – przedsiębiorca turystyczny z Krakowa,
• Paulina Kołodziejczyk – Multi Property Menager Poland, Leonardo Hotels w Polsce,
• Tomasz Michałowski – prezes zarządu Stowarzyszenia Dla Miasta i współpracownik Polskiej Organizacji Turystycznej,
• Roman Sokołowski – właściciel, Good Spot Technology Sp. z o.o.;

Więcej informacji: https://polskikongres.pl/