Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: w I półroczu dwa razy więcej klientów biur podróży niż przed rokiem

Jeden z hoteli na Cyprze/fot. AG

Jak wynika z danych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, organizatorzy turystyki w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku wysłali na wczasy blisko 3,2 mln osób. W analogicznym okresie 2021 roku podróżnych było zaledwie 1,6 mln.

Od stycznia do czerwca 2022 roku organizatorzy turystyki zawarli ponad 1,1 mln umów o imprezy turystyczne obejmujących niemal 3,2 mln podróżnych. To nadal o milion mniej niż w I półroczu 2019 roku (ostatnim przed pandemią).

Jeszcze w I kwartale popyt był dużo niższy (1,1 mln podróżnych w 2022 w porównaniu do 2 mln w 2019), jednak w II kwartale praktycznie dorównał czasom sprzed pandemii. Był to najlepszy kwartał dla branży od niemal 3 lat (liczba klientów biur podróży przekroczyła 2 mln na kwartał po raz pierwszy od III kwartału 2019 roku).

Marek Niechciał, członek zarządu Ubezpieczeniowego Fundusz Gwarancyjnego odpowiedzialny za obszar turystyki, powiedział: „Minione półrocze z pewnością trudno nazwać spokojnym i sprzyjającym odpoczynkowi. Wybuch wojny na Ukrainie czy wysoka inflacja były źródłem niepokoju dla większości Polaków. Mimo to nie zrezygnowali oni z wyjazdów. W dużej mierze przyczynił się do tego efekt tzw. odroczonego popytu. Wiele osób odkładało wyjazd przez ostatnie dwa lata z obawy o zdrowie oraz niedogodności związane z obostrzeniami.”

Połowa turystów objętych umowami z biurami podróży w pierwszym półroczu 2022 roku wybrała wczasy zagraniczne (w Europie lub poza nią) z przelotem czarterowym – na taką opcję zdecydowało się ponad 1,6 mln osób.

Na drugim miejscu znalazły się wycieczki na terenie Polski bądź do krajów ościennych (ok. 1 mln osób).

Z kolei ponad 300 tys. klientów przedsiębiorców turystycznych wybrało wyjazd do jednego z krajów europejskich wraz z transportem, jednak innym niż lot czarterowy (np. autokarem).

Marek Niechciał podkreślił: „Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest ponad 4400 organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Nie warto decydować się na oferty podmiotów, które nie przestrzegają przepisów. Ich klienci nie są bowiem objęci gwarancjami funduszy turystycznych. W razie problemów takiego organizatora turyści mogą być zmuszeni do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.’