Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 664 firmy turystyczne zawiesiły działalność do końca kwietnia

Maleje liczba sprzedanych imprez
Rośnie liczba zawieszających działalność/fot. TFG

Według danych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w marcu i kwietniu o zawieszeniu działalności zdecydowało odpowiednio 290 I 374 przedsiębiorców. W 2019 roku było to odpowiednio 195 i 183.

Jednocześnie, jak wskazuje TFG, liczba przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na wykreślenie z rejestru wyniosła 21 w marcu i 38 w kwietniu. W ubiegłym roku było to odpowiednio: 28 I 43.

Według danych TFG na koniec kwietnia 2020 roku w Polsce było niemal 5 000 aktywnych podmiotów w branży turystycznej.

Jak podaje TFG, w całym pierwszym kwartale tego roku sprzedaż imprez turystycznych zmalała o ponad jedną trzecią w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego.

W wartościach liczbowych oznacza to spadek sprzedaży wyjazdów z poziomu imprez dla dwóch milionów klientów do nieco ponad jednego i ćwierć miliona.

Sprzedano zatem ponad siedemset tysięcy imprez mniej.

Poprzedni kwartał był też wyjątkowy z innego względu – odkąd działa Fundusz, a więc od listopada 2016r., po raz pierwszy wpłynęło do niego mniej składek niż musiał zwrócić przedsiębiorcom z powodu rozwiązania przez nich umów z klientami.
Łącznie zgłoszono ponad 217 tysięcy rozwiązanych umów, co dla Funduszu oznaczało konieczność zwrotu 1,7 mln złotych.

Przedstawiciele TFG podkreślają stabilność finansową funduszu. Stabilizująca rola TFG dla polskiego rynku turystycznego jest w pełni aktywna, a obecna sytuacja nie niesie zagrożeń dla funduszu. W razie potrzeby TFG może zostać wsparty dodatkową pulą środków uruchomionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Również sam Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może wesprzeć swoimi środkami Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Nie ma jednak w tej chwili takiej potrzeby.