TUgether zachęca do udziału w akcji pomocowej dla Ukrainy

fot. archiwum TUgether

Już od kwietnia trwa ogólnopolska akcja pod hasłem #SpotykamysieByPomagac, #strefaPOMOCY, #HELPzone. Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether zachęca do udziału w akcji i apeluje o realizacje zaplanowanych wydarzeń, spotkań i wyjazdów, które w obliczu wojny na Ukrainie mogą spełniać teraz dodatkowo ważne cele pomocowe.

Członkowie TUgether i wszystkie firmy, które przyłączą się do zintegrowanej akcji pomocowej, deklarują przekazanie „cegiełek” od każdego uczestnika lub metra kwadratowego powierzchni organizowanych spotkań i wydarzeń. Zebrane w ten sposób środki zasilą konto Polskiej Akcji Humanitarnej i będą przeznaczone na cele związane z pomocą dzieciom z Ukrainy w ramach programu wsparcia żywnościowego. Przystąpienie do programu zapewniającego ciepłe posiłki ukraińskim dzieciom uczącym się w szkołach, zapewni im również pomoc psychospołeczną.

Celem akcji jest ponadto uświadomienie klientom biznesowym i uczestnikom wydarzeń, że realizacja spotkań firmowych, wyjazdów, konferencji, targów, czy udział w wydarzeniach sportowych i kulturalno-rozrywkowych mogą odgrywać wielką rolę w łańcuchu pomocowym dla uchodźców z Ukrainy i w tym trudnym czasie nie można z nich rezygnować. Obecna sytuacja za wschodnimi granicami Polski nie powinna dodatkowo obciążać kondycji sektora spotkań i wydarzeń, a realizacja spotkań firmowych, wyjazdów, konferencji, targów, czy udział w wydarzeniach sportowych i kulturalno-rozrywkowych mogą być wykorzystane do pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Łukasz Adamowicz, Prezes Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether, powiedział: „„Przemysł spotkań i wydarzeń, ze względu na swoje kompetencje naturalnie zaangażował się w pomoc humanitarną od początku wojny w Ukrainie. W TUgether czujemy, że powinniśmy teraz skupić się na pomocy humanitarnej dla naszych sąsiadów w sposób długofalowy i systemowy. Potrzeby nadal będą wysokie. Niestety wspaniały zryw społeczny nie będzie trwał w nieskończoność. Odpowiedzią na zagrożenie ze wschodu i zmieniające się otoczenie gospodarcze powinno być także prowadzenie jak najskuteczniejszej polityki gospodarczej, czemu przecież służy organizowanie spotkań. Chcemy, aby nasi klienci wiedzieli, że organizując wydarzenia przyczyniają się do wsparcia ukraińskich dzieci. Dlatego przyjęliśmy formę „samoopodatkowania się” organizatorów od każdego zrealizowanego wydarzenia”.

Termin trwania akcji pomocowej #SPOTYKAMYSIĘBYPOMAGAĆ: od kwietnia do końca grudnia 2022 r.

Regulamin akcji na stronie: www.rpsiw.pl/helpzone

Branża turystyczna powalczy z szarą strefą