Tarcza antykryzysowa przyjęta bez poprawek Senatu

Sejm odrzucił poprawki Senatu do tarczy antykryzysowej
9. posiedzenie Sejmu / fot. Kancelaria Sejmu RP

W bloku sześciu głosowań, bez możliwości dyskusji, Sejm odrzucił zaproponowane przez Senat poprawki do specustawy, tzw. „tarczy antykryzysowej”. Ustawa została przyjęta w wersji z poprawkami legislacyjnymi oraz niektórymi innymi niedotyczącymi wsparcia dla gospodarki.

„Brak precyzyjnego określenia źródeł finansowania wydatków” proponowanych przez Senat, a także fakt, że rząd nadal pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami mającymi na celu niwelowanie skutków kryzysu – to wyłożone przez Henryka Kowalczyka, posła sprawozdawcę, argumenty Komisji Finansów za odrzuceniem poprawek do specustawy.

Głosowanie odbyło się w sześciu blokach. Poprawki Senatu dotyczące pomocy dla przedsiębiorstw zostały odrzucone w pierwszym z nich. W związku z tym w ostatecznej wersji ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej nie znajdą się zapisy o zwolnieniu MŚP z ZUS, o podniesieniu dopłat do „postojowego” z 40 proc. do 75 proc. ani o zwiększeniu kwoty pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw z 5 tys. do 40 tys. zł.

Przepisy dotyczące turystyki i przemysłu spotkań – 180 dni odroczenia anulacji wyjazdu, pobytu w hotelu bądź udziału w wydarzeniu – nie były przedmiotem dalszych prac Senatu i Sejmu.

Za odrzuceniem poprawek opowiedziało się 235 posłów, 212 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu.