Komisja Finansów w Sejmie negatywnie opiniuje poprawki Senatu do „tarczy”

Komisja Finansów poprawki do tarczy antykryzysowej
posiedzenie Komisji Finansów w Sejmie / fot. Kancelaria Sejmu

Większość senackich poprawki do „tarczy antykryzysowej” nie uzyskała pozytywnej opinii sejmowej Komisji Finansów. Wkrótce mają być przedmiotem głosowania w Sejmie. Zwolnienie z ZUS dla MŚP, 75 proc. dopłaty do „postojowego” i mikropożyczka w wysokości 40 tys. zł zamiast 5 tys. zł – to niektóre z poprawek odrzuconych przez komisję.

Sejm zajmuje się dziś projektem specustawy w sprawie tzw. tarczy antykryzysowej, po poprawkach Senatu przyjętych w nocy. Choć rozbudziły one nadzieje przedsiębiorców, szansa na ich przyjęcie przez Sejm jest niewielka – większość z nich, w tym te „gospodarcze” zostały odrzucone przez Komisję Finansów, przy negatywnej rekomendacji ze strony rządu.

Bez większej pożyczki i zwolnienia z opłat

Odrzucono poprawkę, zgodnie z którą w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego miały nie być pobierane zaliczki na podatki czy opłaty od firm. Odrzucono również propozycję podniesienia kwoty pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw do 40 tys. zł, a także tę zakładającą utworzenie Funduszu Płynności, będącego w dyspozycji BGK.

Komisja Finansów nie przyjęła również propozycji, aby dopłaty do wynagrodzeń pracowników tych firm, które zanotowały straty na skutek epidemii, zostały zwiększone. Senat proponował, aby Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych rekompensował 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

O ostatecznym kształcie projektu specustawy ma zdecydować Sejm w dzisiejszym głosowaniu, zaplanowanym na godz. 16.