Zwiedzanie Zamku Książ z prezeską zamku do wylicytowania na Gali Waszej Turystyki

Wędrówka po najpiękniejszym zamku Dolnego Śląska, zwiedzanie komnat i podziemi niedostępnych na co…