Tarnowska Organizacja Turystyczna wybrała nowe władze. Marcin Pałach nadal prezesem

Podczas walnego zebrania, które odbyło się 28 czerwca, członkowie Tarnowskiej Organizacji…