rozporzadzenia-mediow-publicznych 2
Zmiana rozporządzenia: w hotelu mogą nocować pracownicy mediów publicznych

Wprowadzona 30 grudnia zmiana rozporządzenia dodaje kolejny wyjątek do zakazu, którym objęte jest…