Rafał Czaja prezydentem Wielkopolskiej Izby Turystycznej

W ostatni poniedziałek Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Wielkopolskiej Izby Turystycznej…