Raport PARP: 76 proc. przedsiębiorstw turystycznych odczuwa negatywne skutki pandemii

Sektor turystyki, stanowiący istotny element polskiej gospodarki, przyczynia się do 4,5 proc.…