Opłata turystyczna podstawą systemu promocji

Należy wprowadzić opłatę turystyczną, która będzie stała, równa, prosta, zrozumiała i nieunikniona.…


youtube.com
Zakopane traci prawo do opłaty klimatycznej

Z powodu zanieczyszczenia powietrza Zakopane nie miało prawa pobierać opłaty miejscowej.