Powołano turystyczny Mikroregion Pogórze

16 gmin z czterech powiatów i z trzech lokalnych grup działania oraz podmioty zainteresowane…