Powołano turystyczny Mikroregion Pogórze

fot. archiwum Mikroregionu Pogórze

16 gmin z czterech powiatów i z trzech lokalnych grup działania oraz podmioty zainteresowane współpracą zawiązały partnerstwo na rzecz budowania i rozwoju Mikroregionu Pogórze.

Współpraca ma na celu wspólną promocję i rozwój obszaru Pogórza w zakresie turystyki w połączeniu ze szlakami rowerowymi, a w tym turystyki kulinarnej i enoturystyki, zmierzającym do stworzenia modelu turystyki zgodnego z ideą Slow Food Travel.

Uroczyste spotkanie powołujące Mikroregion Pogórze miało miejsce w Zakliczynie, gdzie dokonano podpisania porozumienia o współpracy. Mikroregion Pogórze stworzą gminy: Ciężkowice, Czchów, Gnojnik, Gromnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łosina Dolna, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn oraz lokalne grupy działania: Dunajec-Biała, Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”.

Zgodnie z założeniami ma powstać Pogórzańskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Zakliczynie odpowiedzialne za promocje mikroregionu. Inicjatorzy przedsięwzięcia zakładają wykorzystanie opracowanych już ludowych wzorów z Pogórza oraz wprowadzenie certyfikacji produktów lokalnych z Pogórza. Gminy przy współpracy z partnerami chcą wykorzystać walory krajobrazowe, kulturowe, aby zbudować ofertę turystyczną – w szczególności weekendową.

fot. archiwum Mikroregionu Pogórze

Współpraca gmin oraz partnerów ma przełożyć się stworzenie wspólnej, jednolitej i kompleksowej oferty turystycznej, która będzie atrakcyjna dla osób szukających kilkudniowego wypoczynku w malowniczych plenerach, bez pośpiechu i tłoku, delektując się lokalnymi specjałami.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu współpracy pn. Turystyka na Pogórzu w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER”, poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.