Przewodnik w języku migowym po Mazurach Zachodnich

Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna od 15 lat cyklicznie wydaje bezpłatne publikacje…