Łukasz Kozłowski Niesamowite Lubuskie
Niesamowite Lubuskie – jak stworzyć społeczność promującą region

Aktywność liczona w milionach, 70 tys. osób zaangażowanych w promocję regionu i baza 100 tys. zdjęć…