W Kłajpedzie powstanie hotel Mercure

Dzięki podpisanej umowie z UAB Ramisis Pamarys, do portfolio hoteli grupy Accor na Litwie, dołączy…