Jakub Koput menadżerem regionalnym w Wakacje.pl

Jakub Koput, ostatnio pracujący w biurze Exim Tours, dołączył do departamentu sprzedaży i sieci…