Dominik Miłowski nowym wiceprezesem ds. produktu w Wakacje.pl

Dominik Miłowski dołączył do zespołu Wakacje.pl, obejmując stanowisko wiceprezesa ds. produktu.…