Biuro Hermes z Warszawy niewypłacalne

Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego poinformował, że wpłynęło do niego oświadczenie biura…