Biuro Hermes z Warszawy niewypłacalne

Wnętrze biura Hermes/fot. strona internetowa biura Hermes

Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego poinformował, że wpłynęło do niego oświadczenie biura podróży Hermes Travel o niewypłacalności. Żaden z klientów biura nie przebywa za granicą.

Poszkodowanych jest 270 osób.

Biuro Hermes powstało w listopadzie 1981 roku i było jednym z pierwszych polskich prywatnych biur podróży. Jak głosi informacja na stronie biura: “Od początku istnienia zasięgiem działalności biuro nasze objęło teren całego kraju… W latach 1983 – 1987 byliśmy jednym z największych w Warszawie organizatorów kolonii i zimowisk dla dzieci z całej Polski…”

W oświadczeniu biura czytamy m.in.: “Oświadczam, że z powodu niewypłacalności Biuro Podróży Hermes Travel nie jest w stanie wywiązać się z umów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zawartych z podróżnymi od dnia 01.09.2019 r. oraz zapewnić pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju lub zapewnić podróżnym zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne…”

Marszałek województwa uruchomił dwie gwarancje ubezpieczeniowe w sumie opiewające na łączną kwotę 672 tys. zł. i z tych środków 270 klientów biura będzie mogło uzyskać zwrot dokonanych wpłat na niezrealizowane wyjazdy. Urząd marszałkowski przekazał dokumenty do podmiotu udzielającego zabezpieczeń finansowych, który rozpocznie procedurę przyjmowania zgłoszeń od podróżnych, którym nie zwrócono wniesionych wpłat.

Wszystkie poszkodowane osoby powinny kontaktować się bezpośrednio z gwarantem, którym w tym przypadku jest Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. Roszczenie z tego tytułu należy kierować drogą pocztową na adres:
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. Biuro Obsługi Klientów, 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 62.
W przypadku dodatkowych pytań, pracownicy ubezpieczyciela są również dostępni pod numerami telefonu (071) 36 92 887 lub 801 500 300 w godzinach 8.00—20.00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 8.00—16.00 w soboty lub pod adresem mailowym: [email protected]