Batalha – klasztor ku czci wygranej bitwy

Klasztor Batalha w Portugalii centralnej zbudowano, by upamiętnić bitwę pod Aljubarrota, w której…