Ambasador Słowacji: mam wielką ambicję i chęć promowania Słowacji w Polsce

Rząd słowacki postanowił o powrocie Słowackiej Agencji Ruchu Turystycznego odpowiedzialnej za…