Starożytne pismo i szewc z żelaza w Almodôvar

Dla miłośników historii Portugalii małe miasteczko Almodôvar w regionie Alentejo jest ważnym…


Portugalski odpowiednik amerykańskiej drogi 66

Estrada Nacional 2 czyli droga krajowa nr 2 staje się w Portugalii tak modna, jak – zachowują…