Szlak Piastowski zaprasza na szkolenie o… Szlaku Piastowskim

W najbliższy czwartek o godzinie 9:00 odbędzie się w formule online szkolenie „Szlak Piastowski – zacznijmy od…”. Ma ono pomóc odpowiedzieć na pytania: Jak opowiadać o Szlaku Piastowskim – najstarszym szlaku kulturowym w Polsce? Co szlak może oferować turystom i swoim interesariuszom? Czy możliwa jest współpraca przedstawicieli różnych sektorów w ramach jednego produkty turystycznego? Jak korzystać z walorów szlaku, prowadząc swoją działalność w branży turystycznej?

Wydarzenie organizowane przez Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” jest bezpłatne dla uczestników, a jego celem jest przede wszystkim nawiązanie współpracy wśród jednostek działających w obrębie Szlaku Piastowskiego. Współpraca ta ma służyć w najbliższej przyszłości kompleksowej obsłudze turystów.

W szkoleniu „Szlak Piastowski – zacznijmy od…” mogą wziąć udział: przedstawiciele obiektów na Szlaku Piastowskim, przewodnicy, regionaliści, właściciele hoteli i restauracji oraz ich pracownicy, przedstawiciele lokalnych organizacji turystycznych, osoby zajmujące się działalnością turystyczną na terenie Wielkopolski.

Link do rejestracji: https://klasterszlakpiastowski.clickmeeting.com/klaster-szkolenie/register

Szansa Szlaku w przyszłości

Stowarzyszenie koordynujące Szlak Piastowski w jego wielkopolskiej części zaprasza wszystkich (przedstawicieli obiektów, atrakcji i miejsc, reprezentantów lokalnych organizacji turystycznych, regionalistów, pasjonatów historii, właścicieli obiektów noclegowych i gastronomicznych, przewodników, pracowników jednostek samorządu terytorialnego), którzy związani są w sposób pośredni lub bezpośredni z branżą turystyczną, odpowiadają za obsługę klienta turystycznego lub promocję w swoich organizacjach. Szkolenie, zamykające przełomowy 2020 rok, ma być inspiracją do podejmowania działań w kolejnych sezonach turystycznych.

Budujemy atrakcyjną ofertę

Katalog informacji o „nowym” Szlaku Piastowskim będzie podstawowym narzędziem do budowania realnej, atrakcyjnej oferty. Dla szlaku drogowskazem jest stworzenie gotowej odpowiedzi na pytania kierowane ze strony turystów, a są nią pakiety Szlaku Piastowskiego, którym również zostanie poświęcony osobny panel spotkania.
Dodatkowo, w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Klastra, organizator podczas dyskusji będzie odpowiadał na pytania związane z prowadzeniem działalności przewodnickiej.

Zagadnienia wiodące podczas szkolenia nt. Szlaku Piastowskiego:

• co ma dawać turystom i swoim interesariuszom szlak kulturowy – wyjaśnienie zadań, walorów, struktury, sposobu funkcjonowania szlaku jako systemu turystycznej eksploatacji i sieciowej organizacji sektora turystycznego,
• Szlak Piastowski po reorganizacji: struktura szlaku (w tym obiekty), typy oferowanych doświadczeń turystycznych, współpraca partnerska rozmaitych grup i podmiotów z sektora kultury i turystyki oraz formy i kanały marketingu,
• pakiety Szlaku Piastowskiego: typy pakietów, budowa (komponenty) lokalnego pakietu, partnerzy lokalnego pakietu, podejścia do budowania pakietów, marketing pakietów ze strony szlaku,
• trasy tematyczne jako osobne propozycje zwiedzania, walory, obiekty i narracje tras, doświadczenia zapewniane przez trasy Szlaku Piastowskiego, różne grupy odbiorców ich oferty, organizacja tras, komponenty oferty trasy, pakiety turystyczne trasy, udział lokalnych partnerów, marketing trasy ze strony szlaku,
• dyskusja i konsultacja: omówienie kwestii lokalnej współpracy obiektów, samorządów i usługodawców w ramach pakietów.

Propozycje dotyczące zorganizowania dalszej współpracy i funkcjonowania zespołów (ds. lokalnych pakietów i każdej z przekrojowych tras szlaku).

Projekt pn. „Szkolenia informacyjno-przewodnickie na Szlaku Piastowskim” jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Szczegóły dotyczące rejestracji i zgłoszenia bezpłatnego uczestnictwa przyjmowane są pod adresem e-mail [email protected]. Liczba miejsc dla uczestników wydarzenia jest ograniczona.

Organizator zapewnia certyfikat ukończenia szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi.

Nowe obiekty na Szlaku Piastowskim