Nowe obiekty na Szlaku Piastowskim

fot. Jacek Cieślewicz

Decyzją Rady Programowo – Naukowej do Szlaku Piastowskiego dołącza Trakt Królewski w Gnieźnie oraz Baszta Dorotka w Kaliszu. Z kolei Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach zmienia status z obiektu aspirującego na obiekt gwarantowany. Dodatkowo w najbliższych latach szlak prawdopodobnie powiększy się o Rogoźno.

W dniu 10 września w siedzibie gnieźnieńskiego starostwa odbyło się XV posiedzenie Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego. Jednym z punktów spotkania było podjęcie decyzji w sprawie zakwalifikowania obiektów do szlaku na podstawie przeprowadzonych audytów.

Ponadto omówiono założenia koncepcji strategii komunikacji dla szlaku. Zadanie to w najbliższym czasie wykonana samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Rada uznała, że po wprowadzeniu logo i systemu identyfikacji wizualnej, a także oznakowania drogowego przyszedł czas na stworzenie wytycznych w jaki sposób cały szlak, jak i poszczególne obiekty, mają się komunikować z turystami, w jaki sposób mają opowiadać o każdym miejscu z osobna, jakiego języka narracji winny używać. Krótko mówiąc chodzi o ustalenie do kogo i w jaki sposób Szlak Piastowski ma kierować swoją ofertę.

Audytem zostało objętych kilka miejsc na szlaku, w tym również i te, które zostały objęte dopiero co zakończonym projektem unijnym realizowanym przez Wielkopolską Organizację Turystyczną we współpracy z pięcioma samorządami: Kaliszem, Koninem, Gnieznem, Pobiedziskami i Pyzdrami.

Ponadto Rada zajęła się wnioskiem Gminy Rogoźno o wpisaniu Rogoźna na szlak, która jednocześnie złożyła akces do Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Z przeprowadzonego audytu historyczno – turystycznego wynika, że korzenie Rogoźna mają autentycznie piastowski charakter. Pewne jest, że w połowie XIII w. funkcjonował tam zamek kasztelański, czyli lokalny ośrodek władzy książęcej. W Rogoźnie bardzo mocno kultywowana jest pamięć o Przemyśle II, jednym z pięciu królów koronowanych w Gnieźnie, który dokonał lokacji miejskiej Rogoźna. Ponadto miasto posiada stałą ekspozycję muzealną o tematyce piastowskiej.

Rada Programowo – Naukowa szlaku podjęła decyzję o pozytywnym z zaopiniowaniu wniosku Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ale wpisanie Rogoźna na szlak nastąpi nie wcześniej niż za dwa lata, po spełnieniu pewnych warunków przyjętych przez Radę i po ponownym pozytywnym wyniku audytu.

Nie ma natomiast przeciwskazań, aby Rogoźno przystąpiło w najbliższym czasie do Klastra, tak aby podjąć się realizacji części z w/w warunków.

Przypomnijmy, Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego została powołana w maju 2011 roku decyzją marszałków województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Szefem Rady jest Starosta Gnieźnieński. Rada liczy aktualnie 30 osób. Wśród nich znajdują się naukowcy, badacze, urzędnicy oraz gestorzy wybranych obiektów kulturowych i turystycznych z województwa wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego. O ewentualnym poszerzeniu składu Rady decydują marszałkowie obu województw. Rada decyduje o tym, które obiekty przynależą do szlaku oraz jakie warunki obiekty muszą spełnić, aby być częścią produktu sieciowego. Rada ustala również trasy przebiegu szlaku oraz prowadzi stały nadzór nad właściwą jakością oferty turystycznej, jak i dostępnością obiektów.

Adam Gąsior

Redaktor naczelny portalu branżowego WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center