Światowy ruch lotniczy rośnie, ale wolniej

fot. archiwum airbus.com

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) ogłosiło wyniki dotyczące ruchu pasażerskiego w roku 2019. Wskaźnik popytu RPK (revenue passenger kilometers) był o 4,2 proc. wyższy niż w 2018 roku. To wynik niższy od wyniki zeszłorocznego, który wyniósł 7,3 proc.

Ubiegły rok był pierwszym od światowego kryzysu finansowego w 2009 r., w którym popyt na usługi pasażerskie spadł poniżej długoterminowej tendencji wzrostu w wysokości ok. 5,5 proc. rocznie.

Współczynnik wykorzystania miejsc wzrósł o 0,7 p.p. I osiągnął rekordowy poziom 82,6 proc.

W grudniu 2019 roku wskaźnik popytu RPK był o 4,5 proc. wyższy niż w ostatnim miesiącu 2018 roku. W listopadzie zanotowano wzrost rok do roku w wysokości 3,3 proc..

Całkowita liczba oferowanych miejsc (ASK – wskaźnik określający iloczyn ilości dostępnych miejsc w samolotach i długości przelotu w kilometrach) wzrosła o 6,3 proc., dochodząc do 81,4 proc.

Prezes i dyrektor generalny IATA, Alexandre de Juniac powiedział: „Linie lotnicze dobrze poradziły sobie z utrzymaniem stałego wzrostu w ubiegłym roku mimo wielu wyzwań. Lżejsze tło gospodarcze, gorsza aktywność handlowa na świecie oraz napięcia polityczne i geopolityczne odbiły się na popycie. Dobre zarządzanie obłożeniem oraz wyniki uziemienia 737 MAX przyczyniły się do kolejnego rekordowego współczynnika wypełnienia, co pomogło branży w zarządzaniu.”

 Ruch międzynarodowy wzrósł w 2019 roku o 4,1 proc. Obłożenie samolotów wyniosło 82 proc. Na wszystkich kontynentach odnotowano rekordowe wzrosty z roku na rok.

Kontynent za kontynentem

W Europie popyt wzrósł o 4,4 proc., zaś obłożenie do 85,6 proc. (największe wśród regionów).
W rejonie Azji i Pacyfiku popyt wzrósł o 4,5 proc,. a obłożenie osiągnęło 80,9 proc.
W Ameryce Północnej popyt wzrósł o 3,9 proc., obłożenie doszło do 84 proc.
Na Bliskim Wschodzie popyt wzrósł o 2,6 proc., a obłożenie osiągnęło 76,3 proc.
W Ameryce Łacińskiej popyt wzrósł o 3 proc., obłożenie wyniosło 82,9 proc.
W Afryce popyt wzrósł 5 proc., obłożenie zaś wyniosło 82,9 proc.

Jeśli chodzi o loty krajowe, to popyt na nie w 2019 roku, w porównaniu do 2018 roku, wzrósł o 4,5 proc. Obłożenie samolotów na rejsach krajowych wyniosło 83,7 proc. Na najważniejszych rynkach azjatyckich – w Chinach i w Indiach – popyt na loty krajowe wzrósł odpowiednio: 7,8 proc. oraz 5,1 proc.