Światowa turystyka – prawie 1,2 mld turystów w 2015 roku

AG

Międzynarodowy ruch turystyczny pobił w ubiegłym roku kolejny rekord – na całym świecie odnotowano 1,184 mld turystów, o 4,4 proc. (ok. 50 mln) więcej niż w roku 2014. To już szósty rok z rzędu, w którym liczba turystów podróżujących na całym świecie rośnie powyżej 4 proc.

Taleb Rifai, sekretarz generalny UNWTO powiedział: “Międzynarodowy ruch turystyczny zanotował w 2015 roku kolejny wzrost. Zdecydowany rozwój sektora turystycznego przyczynia się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w wielu częściach świata. To ważna wiadomość dla krajów, które promują turystykę i ułatwiają inwestycje w turystykę.
Na wyniki 2015 roku miały wpływ częste i silne zmiany kursów walut, spadek ceny ropy naftowej i kryzysy w różnych częściach świata. Ważna była też kwestia bezpieczeństwa podróży. Powinniśmy uświadomić sobie, że rozwój światowej turystyki w znacznej mierze zależy od naszej zdolności do wspólnych działań właśnie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa podróżującym turystom.
UNWTO będzie włączać się do współpracy z rządami wszystkich krajów w zakresie planowania bezpieczeństwa, procedur i struktur mających je zapewnić. Należy zminimalizować groźby dla turystyki, ale i maksymalizować umiejętność dostosowania się sektora turystycznego do zmieniających się warunków.”

Podróże w poszczególnych regionach
W Europie liczba podróżujących w 2015 roku wyniosła 609 mln i była o 29 mln wyższa niż w 014 roku (wzrost o 5 proc.). Ruch turystyczny w Europie Środkowo-Wschodniej wzrósł o 6 proc., w Europie Północnej – o 6 proc., w regionie Morza Śródziemnego również o 6 proc., natomiast w Europie Zachodniej o 4 proc.
Region Azji i Pacyfiku zanotował 277 mln turystów, o 13 mln więcej niż w roku 2014 (wzrost o 5 proc.). Liczba turystów w Oceanii wzrosła o 7 proc., w Azji Południowo-Wschodniej – o 5 proc., zaś w Azji Południowej i Azji Północno-Wschodniej – o 4 proc.
W obu Amerykach w ubiegłym roku odnotowano 191 mln podróżnych, o 9 mln więcej niż rok wcześniej (wzrost o 5 proc.). Na Karaibach i w Ameryce Centralnej odnotowano wzrost o 7 proc., natomiast w Ameryce Południowej i Północnej – o 4 proc.
Na Bliskim Wschodzie wzrost liczby turystów wyniósł 3 proc. Odnotowano ich 54 mln.
W Afryce w ubiegłym roku odnotowano 53 mln podróżnych, o minus 3 proc. mniej niż w roku 2014.
W Afryce Północnej spadek liczby turystów wyniósł minus 8 proc., w Afryce Subsaharyjskiej – minus 1 proc. jak podkreśla UNWTO, wyniki z Afryki należy traktować ostrożnie z uwagi na ubogość i nieprecyzyjność danych z tamtych rynków.
UNWTO prognozuje, że w roku 2016 międzynarodowy ruch turystyczny również wzrośnie o 4 proc. W regionie Azji i Pacyfiku ten wzrost ma wynieść 4 – 5 proc., W obu Amerykach – o 4 – 5 proc., w Europie – o 3,5 – 4,5 proc., w Afryce – o 2 – 5 proc., na Bliskim Wschodzie – o 2 – 5 proc.