Światowa turystyka – I półrocze lepsze o 4 proc.

AG

W pierwszej połowie tego roku na świecie odnotowano 561 mln międzynarodowych turystów, o 21 mln (4 proc.) więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Według Światowego Barometru Turystycznego UNWTO, regionem o najwyższym wzroście ruchu turystycznego w pierwszych sześciu miesiącach tego roku była Azja i Oceania, gdzie odnotowano o 9 proc. więcej turystów niż w roku 2015. Na pozostałych kontynentach odnotowano następujące wzrosty: Ameryka środkowa i Ameryka Południowa – +4 proc., Europa – +3 proc., Afryka – +5 proc., Bliski Wschód – +9 proc.

Teleb Rifai, Sekretarz Generalny UNWTO, powiedział: “Turystyka stałą się jednym z poważniejszych sektorów gospodarki światowej. Dzięki niej zatrudnienie mają miliony ludzi na całym świecie. Turystyka dostarcza także dobrych perspektyw na przyszłość dla ludzi w wielu regionach globu. Turystyka także służy nawiązywaniu więzi między narodami, przełamywaniu stereotypów, walce ze strachem i nieufnością.
Bezpieczeństwo i bezpieczeństwo są kluczowymi filarami rozwoju turystyki i musimy w tym obszarze zmocnić nasze działania. Musimy tworzyć bezpieczne i pewne uregulowania prawne. To nie jest czas na budowę nowych murów, to jest czas budowy sojuszy na bazie wspólnej wizji rozwoju turystyki i współodpowiedzialności.”

Jeśli chodzi o Azję i Oceanię, to najwyższy wzrost ruchu turystycznego odnotowano w Oceanii (+10 proc.). W Azji Północno-Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej wzrost wyniósł 9 proc., w Azji Południowej – 7 proc.
W Europie Północnej, Centralnej i Wschodniej odnotowano wzrost o 5 proc., w Europie Południowej – 2 proc., Europie Zachodniej – 1 proc.
W Ameryce Środkowej i Ameryce Południowej odnotowano wzrost 6 proc., w Ameryce Północnej i na Karaibach – 4 proc.
Jeśli chodzi o Afrykę (wzrost o 5 proc.), to najwyższą dynamikę odnotowano w Afryce Subsaharyjskiej – 12 proc. W Afryce Północnej wzrost liczby turystów wyniósł 9 proc, podobnie w krajach środkowo-wschodnich.
Liderem światowym pod względem dynamiki ruchu turystycznego pozostaja Chiny – w pierwszym kwartale tego roku odnotowano tam 20 proc. wzrost liczby turystów międzynarodowych. Drugi światowy rynek, Stany Zjednoczone odnotowały do końca czerwca wzrost o 8 proc. a trzeci z rynków, Niemcy – wzrost o 4 proc. Z innych rynków warto wspomnieć o Hiszpanii (wzrost o 20 proc.), Norwegii (+11 proc.), Australii (+10 proc.), Japonii (+6 proc.)