Stacje narciarskie apelują o otwarcie gór od 1 lutego

Stacjom narciarskim grozi katastrofa
Stok na Jaworzynie Krynickiej/fot. AG

Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne apelują o otwarcie stoków narciarskich nie później niż 1 lutego  2021 roku w zgodzie ze ścisłymi zasadami sanitarnymi. Pozwoli to na uniknięcie upadłości wielu ośrodków.

Jak podkreślają autorzy apelu, począwszy od 27 grudnia sezon narciarski został w Polsce zamrożony, pomimo że działał wcześniej w reżimie sanitarnym wypracowanym z GIS i MR. Ośrodki poniosły koszty przygotowania do sezonu w wysokości 32 mln złotych. Każdy dzień zamknięcia stoków to ok. 5 mln złotych dziennie strat dla całej branży. Od 27 do 18 stycznia niektóre ośrodki już straciły 45 proc. przychodów z całego sezonu.

Ze wstępnych szacunków przedsiębiorców i prowadzonych na bieżąco analiz spływających do centrali PSNiT wynika, że ponowny start sezonu narciarskiego od 1 lutego pozwoli na uniknięcie wielu upadłości i utrzymanie znaczącej liczby miejsc pracy, mimo że szczyt sezonu narciarskiego, który przypada na okres świąteczno-noworoczny, mamy już przecież za sobą. Jednak każdy kolejny dzień zwłoki przyniesie zwolnienia i bankructwa, których po tym terminie nie będzie można już uniknąć.

Biorąc pod uwagę wszelkie argumenty finansowe, dotyczące konieczność ochrony działalności gospodarczych oraz miejsc pracy, a także kluczowy wpływ sportu, ruchu i aktywności na zdrowie fizyczne i psychiczne społeczeństwa, członkowie PSNiT oraz wszyscy przedstawiciele ośrodków narciarskich funkcjonujących w Polsce gorąco apelują o otwarcie stoków narciarskich nie później niż 1 lutego 2021 roku w zgodzie ze ścisłymi zasadami sanitarnymi.

Słowackie regiony górskie apelują: zamknięcie gór nie ma sensu