Spotkanie małopolskich hotelarzy

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego zaprasza 2 października wszystkich hotelarzy z regionu małopolskiego na spotkanie, które odbędzie się w hotelu Kossak. Wydarzenie jest adresowane do właścicieli i dyrektorów hoteli, również niezrzeszonych w IGHP.

Wśród kluczowych tematów spotkania jest RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które wejdzie w życie od 25 maja 2018 roku. RODO wprowadza istotne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych oraz kary pieniężne za naruszenie przepisów. O tym, jak uniknąć kar i przygotować hotel do zmian opowie mec. Łukasz Łyczkowski. Podczas wydarzenia zostanie również omówiony temat praw autorskich i pokrewnych oraz zatrudniania obcokrajowców. Gośćmi specjalnymi będą przedstawiciele dostawców, rekomendowanych przez IGHP – firmy Winterhalter Gastronom Polska oraz firmy Lanwar Cosmetics. Spotkanie zakończy networking przy kawie.
Spotkanie regionalne IGHP w Małopolsce odbędzie się 2 października o godzinie 10 w hotelu Kossak przy placu Kossaka 1 w Krakowie, a udział w nim jest bezpłatny.
 
PROGRAM SPOTKANIA

11:00 – 10:15 Przywitanie gości oraz przedstawienie planu pracy  Marcin Ziobro, dyrektor regionalny IGHP

10:15 – 10:45 Podsumowanie i omówienie bieżącej działalności IGHP oraz planów na czwarty kwartał 2017 – Prawa autorskie i pokrewne / RODO / Zatrudnianie obcokrajowców  Marcin Mączyński, sekretarz generalny IGHP

10:45 – 11:15 “Dlaczego warto inwestować w profesjonalne zmywarki” Winterhalter Gastronom Polska 

11:15 – 11:40 “Kosmetyka hotelowa”Lanwar Cosmetics 
 

11:40 – 12:30 Ogromne kary za nieprzestrzeganie RODO, czy hotelarze są przygotowani na wdrożenie RODO?  Łukasz Łyczkowski, mecenas 

12:30 – 13:00 Dyskusja

13:00 – 14:00 Networking przy kawie