Spichlerze Hamburga na liście UNESCO

AG

Na 39. Konferencji UNESCO odbywającej się w Bonn na Listę Światowego Dziedzictwa wpisane zostały zabytki Hamburga: Miasto Spichlerzy (Speicherstadt) – ponad stuletni kompleks połączonych ze sobą magazynów w stylu wilhelmińskiego neogotyku ceglanego.

Jest to największy dziwiętnastowieczny kompleks magazynowy na świecie, wkomponowany w system kanałów. Został zaprojektowany przez architektów i inżynierów Franza Andreasa Meyera, Christiana Nehlsa oraz Carla Johanna Christiana Zimmermanna.

Powstał po 1888 roku, kiedy Hamburg uzyskał status portu wolnocłowego i rozrósł się do jednego z największych portów Europy.
Obecnie znajduje się tutaj Kontorhausviertel z budynkiem Chilehaus – pierwsza w Europie prawdziwa dzielnica biurowa powstała w latach 20. i 30. XX wieku w stylu ekspresjonizmu ceglanego. Najsłynniejszy budynek dzielnicy, Chilehaus, wzniesiono wg. projektu Fritza Högera w latach 1922–24 z 4,8 mln cegieł, wstawiono 2 800 okien.

Prof. dr. Maria Böhmer, minister stanu w niemieckim MSZ i przewodnicząca Komisji Dziedzictwa UNESCO, powiedziała: „Serdecznie gratuluje Hamburczykom tego wielkiego sukcesu. Cieszę się, że doceniono zaangażowanie Hamburga w ochronę i zachowanie swojego dziedzictwa, co teraz przyniosło światowe uznanie.”

Hamburski Speicherstadt i Kontorhausviertel są. 40. miejscem w Niemczech na liście UNESCO. Pierwszym, wpisany w 1978 r. była Katedra w Akwizgranie.