Skansen w Sierpcu zaprasza na konkurs na najpiękniejszą palmę mazowiecką

Palmy mazowieckie
Palmy mazowieckie/fot. Anna Pesta

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zaprasza do udziału w jubileuszowej, bo już 20 edycji konkursu plastycznego „Tradycyjna palma wielkanocna”. Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy o maksymalnej wysokości do 3 metrów.

Konkurs jest adresowany do uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej, członków stowarzyszeń, osób indywidualnych oraz twórców nieprofesjonalnych. Konkurs służy popularyzacji wiedzy na temat form i zdobnictwa ludowego oraz pielęgnowaniu tradycji własnoręcznego wykonywania palm.
Palma powinna zwierać wyłącznie tworzywa naturalne (z wyjątkiem chronionych gatunków roślin), a także tradycyjne formy zdobnicze. Prace, wraz z podpisaną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Działu Upowszechniania i Promocji (budynek G) (Sierpc, ul. Narutowicza 64) do 27 marca 2020 do godziny 15.30.

Co roku palmy konkursowe są ozdobą imprezy plenerowej „Niedziela Palmowa w skansenie”.
Nie inaczej będzie i w tym roku. Wszystkie zgłoszone prace biorące udział w rywalizacji zostaną wystawione 5 kwietnia na dziedzińcu kościoła z Drążdżewa. Każdy z uczestników wydarzenia wraz z biletem wstępu otrzyma specjalną kartę do głosowania, na której będzie mógł wskazać swoich faworytów w kategoriach indywidualnej i zespołowej.

Dodatkowo komisja konkursowa powołana przez dyrektora MWM wyłoni najpiękniejszą tradycyjną palmę mazowiecką, której autorowi przyznana zostanie Nagroda Specjalna. Zarówno wynik głosowania, jak i werdykt jurorów ogłoszone zostaną po mszy świętej odprawionej z okazji obchodów Niedzieli Palmowej.

Z okazji jubileuszowej edycji konkursu, pula nagród jest wyższa niż w poprzednich latach. Wszyscy Laureaci otrzymają nagrody pieniężne i pamiątkowe dyplomy. Także dla osób, które oddadzą swój głos przewidziane są upominki.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.mwmskansen.pl.

Adam Gąsior

Redaktor naczelny portalu branżowego WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center