SITE Poland na Meet the Bidder

SITE Poland został strategicznym partnerem targów branży incentive Meet the Bidder Grand Edition, które odbędą się 21 listopada w Hotelu Novotel Centrum w Warszawie. Razem z Travel Bidder jest także współgospodarzem Incentive Travel Excellence Night, organizowanej na wieczornym bankiecie dla członków SITE Poland, wystawców i przedstawicieli branży.

SITE Poland jest współgospodarzem bankietu Incentive Travel Excellence Night, który zamyka targi Meet the Bidder organizowane w Warszawie przez firmę Travel Bidder.

Na bankiet zostali zaproszeni wszyscy członkowie stowarzyszenia, dla których przeznaczono specjalną strefę VIP. W programie wieczoru obok prezentacji promujących Warszawę, Mazowsze i partnera wieczoru – Słowenię, dużą część zajmie prezentacja strategii SITE Poland i członków stowarzyszenia.

Cezary Wilemajtys prezes SITE Poland, powiedział: ”Rada Dyrektorów SITE Poland chce docenić naszych najstarszych stażem członków, którzy przez wiele lat działali w Polsce. Z drugiej strony na wyróżnienie zasługują wszyscy nowi członkowie. Chcemy w ten sposób podziękować za wsparcie i zachęcić wszystkich członków do dalszego zaangażowania.”

W bankiecie Incentive Travel Excellence Night weźmie udział łącznie ponad 300 osób, w tym ponad 150 gości z zagranicy, organizatorzy wyjazdów incentive z Polski, prezesi największych polskich stowarzyszeń branżowych, członkowie SITE, przedstawiciele ambasad i przyjaciele zaproszeni przez Travel Bidder.

Cezary Wilemajtys dodał: „Pokażemy branżę wyjazdów incentive travel i przyjazdów do naszego kraju, jako silną, dobrze zorganizowaną i innowacyjną. Chcemy poprzez to wydarzenie promować Polskę, jako kraj atrakcyjny do współpracy i jako lidera w tej części Europy. SITE Poland realizuje w ten sposób koncepcję PITCH (PITCH – Poland – Incentive Travel Central Hub). PITCH ma wyznaczać rolę Polski na mapie naszej części Europy jako centrum innowacji i inicjatyw branżowych”.

W 2018 roku do SITE Poland przystąpiło 22 nowych członków i dzisiaj oddział liczy 42 osoby.

W ciągu ostatnich miesięcy utworzono komisje do spraw pilotów incentive, współpracy międzynarodowej, współpracy z liniami lotniczymi i hoteli. W prace komisji zaangażowało się wielu członków, ale także osoby z branży spoza SITE Poland. 21 listopada w Hotelu Novotel Centrum planowane są kolejne spotkania komisji.

Patronem meialnym Meet The Bider jest portal WaszaTurystyka.pl